Postanowienia do sklepu

Informujemy, że w przypadku dokonania zamówienia w sklepie internetowym www.stiga.pl z dostawą do domu zawarcie umowy sprzedaży nastąpi na odległość. W przypadku rezerwacji towaru zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w wybranym sklepie stacjonarnym.

Właścicielem sklepu www.stiga.pl jest Stiga sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 87 62-081 Baranowo

NIP: 781-16-47-851, Regon: 639652297, Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000145620

Złożenie zamówienia lub dokonanie rezerwacji nastąpi z wykorzystaniem platformy sklepu internetowego oraz korespondencji mailowej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami działu handlowego Stiga sp. z o.o. pod adresem mailowym sklep@stiga.com.

Reklamacje konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego podlegają zgłoszeniu na adres Stiga sp. z o.o. Reklamacje konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową zakupionego w sklepie stacjonarnym podlegają zgłoszeniu w tym sklepie stacjonarnym.

Czas realizacji zamówienia z dostawą do domu wynosi średnio 48 h. W przypadku braku dostępności towaru czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż do 30 dni, licząc od momentu potwierdzenia zamówienia. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Czas realizacji zamówienia z rezerwacją towaru i zawarciem umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym określa regulamin sklepu znajdujący się pod adresem regulamin.

Podane w sklepie ceny brutto uwzględniają podatek VAT. Na całkowity koszt zamówienia składają się ceny wybranych produktów oraz koszty dostawy lub spedycji zgodnie z poniższym zestawieniem:

  1. W przypadku zamówień o wartości do 1000 zł koszty spedycji w kwocie 20 zł obciążają w całości Nabywcę.
  2. Dla zamówień o wartości z przedziału od 1000 zł do 2500 koszt spedycji w kwocie 45 zł w całości obciążają Nabywcę.
  3. Dla zamówień o wartości z przedziału 2500 zł do 5000 zł koszty spedycji w kwocie 50 zł w całości obciążają Nabywcę.
  4. Dla zamówień o wartości powyżej 5000 zł koszty spedycji ponosi Sprzedawca.
  5. W przypadku dostawy do Nabywcy i płatnością przy odbiorze doliczane są dodatkowe koszty za obsługę płatności przy odbiorze w wysokości 10 zł.

Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza odstąpienia dostarczanego konsumentowi wraz z nabytym towarem. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo, w dostępnym do pobrania pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Stiga sp. z o.o. obowiązana jest do dostarczenia zamówionych towarów wolnych od wad. Wszystkie towary marki Stiga zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.stiga.pl są objęte gwarancją Stiga Spółka z o.o..Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Stiga. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej Stiga www.stiga.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem oraz dostępnym w formacie pdf dokumencie karty gwarancyjnej, który znajdziecie Państwo na stronie www.stiga.pl w zakładce gwarancja. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jej treścią.