Informacja REACH

Informacje REACH

 

Informacje zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 rozporządzenia REACH, dotyczące produktów STIGA Group.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) producenci, importerzy lub dystrybutorzy są zobowiązani do informowania klientów o obecności w swoich produktach jakiekolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu. Substancje zidentyfikowane jako wzbudzające szczególnie duże obawy, zostały włączone do tzw. Listy kandydackiej REACH przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Ołów (nr CAS 7439-92-1) został dodany do listy kandydackiej REACH w dniu 27.06.2018 r. .

Ołów jest substancją zawartą w wielu różnych metalowych komponentach, które są instalowane w naszych maszynach.

Przykłady produktów  o zawartości ołowiu przekraczającej 1000 ppm:

-          produkty z stali obrabianej;

-          produkty ze stopów aluminium;

-          produkty ze stopów miedzi;

-          komponenty lutowane;

-          akumulatory zamknięte.

 

Nieprzerwanie gromadzimy dane oraz informacje od naszych dostawców na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

Przestrzegamy powyższych wymagań, udostępniając niezbędne informacje o substancjach chemicznych zawartych w naszych produktach, które są wyszczególnione w załączonej liście komponentów.

 

REACH SVHC

 

svhc.png

 

 

SVHC części zamienne

czesci.png